• 1

    Bevrijdingsraam

  • 2

    Hoogheemraadschapsraam

  • 3

    Twaalf kleine profeten

  • 4

    Verkondiging van engel aan Maria. Bezoek Maria aan Elizabeth. Boodschap aan heders. Aanbidding door Wijzen.

  • 5

    Doop door Johannes. Prediking op de berg. Genezing van zieken. Stillen van de storm op meer.

  • 6

    Opwekking Lazarus. Intocht Jeruzalem. Laatste Avondmaal. Gethsémané.

  • 7

    Graflegging. Verschijning aan Maria Magdalena. Broodbreking met Emmaüsgangers. Hemelvaart.

  • 8

    Zes taferelen uit leven Jesaja

  • 9

    Barmartige Samaritaan. De zaaier. De verloren zoon.

  • 10

    De goede Herder. De Farizeeër en de tollenaar. De wonderbare visvangst. Arbeiders in wijngaard.

  • 11

    Onkruid tussen de tarwe. De grote Maaltijd. Rijke man en arme Lazarus.

  • 12

    Eliaraam

  • 13

    Schepping elementen

  • 14

    Schepping tijd

  • 15

    Uitdrijving uit paradijs en eerste broedermoord

  • 16

    Noachs offer na zondvloed

  • 17

    Abrahams offer

  • 18

    Spraakverwarring Babylon en hereniging volgen rond Heilig Avondmaal.

  • 19

    Herbouw tempel

  • 20

    Jezus zegent kinderen

  • 21

    Tempelreiniging

  • 22

    Mozes in biezen mandje

  • 23

    Mozes met stenen tafelen

  • A

    Monument Piet Hein

  • B

    Monument Elisabeth Morgan

  • C

    Monument Maarten Tromp

  • D

    Steen Johannes Vermeer

  • E

    Monument Anthonie van Leeuwenhoek

  • F

    Gedenksteen Huibert C. Poot

  • G

    Epitaaf Clara van Spaerwoude

  • I

    Kansel 1548

  • II

    Kansel ca. 1700

  • III

    Hoofdorgel 1857 Bätz-Witte

  • IV

    Noordbeukorgel 1873 Bätz-Witte

  • V

    Koororgel (toegeschreven aan Joachim Hess 1770)

  • VI

    Stiltecentrum

  • VII

    Toren

  • VIII

    Naamborden

  • IX

    Noorderzijbeuk

  • X

    Zuiderzijbeuk

  • XI

    Middenschip

  • XII

    Koor

  • XIII

    Transept

  • XIV

    Mariakoor

  • XV

    Bijkoor

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×