woensdag 11 april 2012 - Sinds augustus 2010 is het grafmonument in restauratie. Naast het grafmonument is een kleine tentoonstelling ingericht met meer informatie over Maarten Tromp, het monument en de restauratie. Heel bijzonder is het reliëf van de zeeslag door Willem de Keyser.

Reliëf van de zeeslag
Het grafmonument van Maarten Tromp in de Oude kerk te Delft is gemaakt in opdracht van de Staten-Generaal en werd in 1658 voltooid. Het is ontworpen door Jacob van Campen. Het grafmonument bestaat uit een tombe, gesierd door een liggend beeld (gisant) van de zeeheld van de hand van Rombout Verhulst. Aan de voorzijde van de tombe bevindt zich een reliëf van de zeeslag bij ter Heijde, waarbij Maarten Tromp om het leven kwam. Dit prachtig gedetailleerde reliëf, uit één stuk marmer, is nu goed zichtbaar voor het publiek in een speciale vitrine. 

Restauratie
Het meesterwerk van de beeldhouwer Rombout Verhulst bestaat uit diverse soorten natuursteen: witmarmer uit Italië, zwart en rood marmer uit België. De stenen onderdelen zijn tegen de muur gemetseld en worden bij elkaar gehouden met ijzeren doken en ankers. Het monument vertoont nu verschillende vormen van schade, die voor een deel zijn ontstaan door vocht en bouwschadelijke zouten en voor een deel door roestend [anker]ijzer en zettingen. Vocht en de zouten zorgen voor verval van de natuursteen en hebben een versnellende werking op de oxidatie van de ijzeren doken en ankers.

Gevolgen
Door uitzettend van het ijzer kunnen breuken en barsten ontstaan in de steen, waarbij materiaal vrijkomt en misschien naar beneden valt, al dan niet op andere delen van het monument. Door de val kunnen de losgekomen onderdelen zelf ook beschadigd raken. Het deel van het monument dat is gaan wijken van de rest van de bouwconstructie zal worden gedemonteerd, onderzocht en herplaatst. Gedurende de werkzaamheden zal nader onderzoek aan de rest van het monument worden verricht om te zien of de overige delen niet eveneens in gevaar zijn. 

Planning / status
De restauratiewerkzaamheden zijn eind augustus 2010 gestart. Hoe lang de werkzaamheden zullen duren is nog niet te zeggen. Dit is mede afhankelijk van wat er tijdens demontage van (een deel van) het monument wordt aangetroffen. Op 6 september 2011 is het ligbeeld van de tombe gehaald en zijn andere onderdelen gedemonteerd om te restaureren. 

 

Historische tijdlijn

Sluit tijdlijn ×