donderdag 8 oktober 2015 - Op woensdagavond 11 november is er voor wie wil een rondleiding door het orgel van de Oude Kerk! Het is heel apart om te ervaren dat er achter het front nog zo’n 2500 pijpen staan.

Verder is er natuurlijk de luchtvoorziening en de mechaniek. Vooral technisch geïnteresseerden worden uitgenodigd. Drie studenten van Codarts University (leerlingen van Bas de Vroome) gaan in het kader van hun stage uitleg geven over de verschillende onderdelen van dit kolossale instrument. De avond begint om 1930 uur en wordt om 2030 uur met koffie afgesloten. Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de restauratie van de Nieuwe Kerk en u betaalt een bijdrage van € 7 of meer. Opgave bij Kees van den Heuvel vd_heuvel@hetnet.nl Vanaf 19.15 uur bent u welkom via de toeristeningang van de Oude kerk. U kunt daar aanbellen.

Historische tijdlijn

Sluit tijdlijn ×