vrijdag 8 juni 2018 - Een stadsgesprek over voltooid leven, woensdag 20 juni 2018 in de Nieuwe Kerk in Delft

Het afgelopen jaar is er in de samenleving veel gesproken over het vrijwillig levenseinde, over de vraag wanneer een mensenleven voltooid mag zijn. Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk en roept meteen de vraag op wat we eigenlijk verstaan onder waardig leven en waardig sterven. Een vraag die ten diepste iedere Delftenaar aangaat.

Daarom willen we als Delftenaren hierover op 20 juni met elkaar in gesprek gaan. Drie sprekers leveren vanuit hun ervaring input voor het gesprek. Na iedere sprekers is er voor alle aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
De sprekers zijn:

Gerbert van Loenen (voormalig adjunct-hoofdredacteur van het dagblad Trouw) schreef over deze thematiek in zijn boek ‘Hij had beter dood kunnen zijn’(2009). Hij zal ingaan op wat we bedoelen met ‘voltooid leven’ en welke dilemma’s het thema met zich meebrengt.

Klaas-Jan Pos (Psychiater bij GGZ Rivierduinen in Gouda) zal vertellen hoe dit onderwerp samenhangt met zingeving in een situatie van lijden. Op welke manier is lijden met het leven verbonden? Hij schreef het boek ‘Leed heeft niet het laatste woord’ (2018). Verder bespreekt hij de dilemma’s van een psychiater in geval van een doodswens.

Joëlle Gooijer (Delfts politicus en werkzaam in de ouderenzorg) spreekt over de rol van de samenleving ten aanzien van ‘waardig leven en waardig sterven’. 'Gaat het bij voltooid leven om een puur individuele, autonome keuze of spelen er meer factoren mee?

Het stadsgesprek begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
Stadsgesprek Nieuwe Kerk is een activiteit van de Protestantse gemeente te Delft.

Historische tijdlijn

Sluit tijdlijn ×