.

Stichting Behoud Oude & Nieuwe Kerk Delft

RSIN/Fiscaal nummer: 855847220

Bezoekadres: Markt 80, 2611 GW DELFT

Postadres: Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH DELFT

 

Doelstelling en hoofdlijnen beleid

Zie beleidsplan 2015-2017

 

Bestuur

Dhr. Dirk Jan Biemond (voorzitter)

Dhr. Jan Zoutendijk (secretaris)

Dhr. Aad van der Meer (penningmeester)

Dhr. Kees Rodenburg

Dhr. Wilco Blaak

 

Beloningsbeleid

Statutair is bepaald dat leden van het bestuur en de Raad van Advies en leden voor hun inzet t.b.v. de vereniging geen vergoeding ontvangen. Wel kunnen onkosten in overleg met de penningmeester en voorzitter gedeclareerd worden.

 

Verslag

De stichting is opgericht op 17 december. Een jaarverslag zal opgesteld worden begin 2017.

 

Financiële verantwoording

De stichting is opgericht op 17 december. Een financieel jaarverslag zal opgesteld worden begin 2017.

Historische tijdlijn

Sluit tijdlijn ×