U kunt bijdragen aan het welslagen van dit ambitieuze project. Om de laatste gelden bij elkaar te brengen is Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft opgericht.

Bouw mee aan 632 jaar geschiedenis en maak uw donatie over op NL27RABO0135423791 t.n.v. Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft. Hartelijk dank!

STICHTING
In februari 2013 heeft het College van Kerkrentmeesters een commissie aangesteld die de uitdagende taak heeft dit bedrag bij elkaar te brengen. Het geld dat deze commissie binnenhaalt, wordt louter gebruikt voor de restauratie van de Nieuwe Kerk en niet voor andere doeleinden van de protestantse kerkelijke gemeente. Om dat helder te houden heeft de commissie de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft opgericht. Deze stichting heeft geen directe binding met de Delftse protestantse gemeente en alle bij de stichting binnengekomen donaties worden uitsluitend gebruikt om de restauratie en herinrichting van de Nieuwe Kerk te bekostigen.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft wordt gevormd door Lieuwe Boersma, Leen den Breejen, Eric Graafland, Ditte Mostert, Ard Pruissers, Bram Vos en Maarten van Woerden.

CONTACT
Is uw interesse gewekt of wilt u meer informatie? Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen met deze stichting via het volgende adres:

Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft
t.a.v. Lieuwe Boersma, secretaris
Markt 80, 2611 GW Delft
e-mail: info@restauratienieuwekerkdelft.nl

OVERIG
KvK nr. 57830061
RSIN nr. 852754942

BELONINGSBELEIDs
De bestuurders van de Stichting Fondswerving ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (statuten artikel 3.5)

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1