Willem van Oranje; de ‘Vader des Vaderlands’. Dat zijn naam werd verbonden met Delft en de Nieuwe Kerk, is puur toevallig. Na zijn plotselinge levenseinde in het Prinsenhof in Delft, was het familiegraf in Breda onbereikbaar …

Aartsvijanden
Willem van Oranje werd geboren in een adellijke Duitse familie - de Nassaus. Toen hij elf jaar was, erfde hij het prinsdom Orange en kwam hij aan het hof van Koning Karel V. Hij was zo populair bij de koning dat deze bij zijn aftreden leunde op Willems schouder. Tegen zijn zoon en opvolger Filips II zei de koning: ‘Houd deze jongeman in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn'. Niemand vermoedde toen dat Willem en Filips aartsvijanden zouden worden ...

Geweld
Na verloop van tijd benoemde Filips II Willem van Oranje tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Met het stijgen op de maatschappelijke ladder steeg echter ook Willems aversie tegen Filips II. De koning wilde namelijk met geweld één grote Europese staat maken, met het rooms-katholicisme als enige godsdienst. Willem daarentegen streed voor vrijheid van geloofsbeleving.

Verzet
De protestanten in de Lage Landen werden steeds harder onderdrukt. Het conflict bereikte een hoogtepunt en Willem moest april 1567 met zijn gezin naar Duitsland vluchten. Van daaruit viel Oranje - die zelf rooms-katholiek was - de Spaanse overheerser aan met een legertje dat hij had verzameld. Het lukte echter niet de opmars van Filips II te stuiten.

Moordaanslag
15 maart 1580 verklaarde de koning Willem van Oranje vogelvrij. Er werden verschillende aanslagen op zijn leven gepleegd. De laatste periode van Willems leven verbleef hij in Delft, in het huidige Prinsenhof. Daar voelde hij zich betrekkelijk veilig ... De Fransman Balthasar Gerards wist echter toch binnen te dringen en schoot hem van korte afstand dood. Willems laatste woorden waren volgens de overlevering (in het Frans): ‘Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.'

Laatste rustplaats
Normaal gesproken zou Willem van Oranje in Breda begraven zijn, ware het niet dat deze stad was bezet door de Spanjaarden. Zodoende werd Van Oranje begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. Sindsdien vinden alle leden van het Nederlandse Koninklijk Huis hier hun laatste rustplaats.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1