• 1

  Bevrijdingsraam

 • 2

  Hoogheemraadschapsraam

 • 3

  Twaalf kleine profeten

 • 4

  Verkondiging van engel aan Maria. Bezoek Maria aan Elizabeth. Boodschap aan heders. Aanbidding door Wijzen.

 • 5

  Doop door Johannes. Prediking op de berg. Genezing van zieken. Stillen van de storm op meer.

 • 6

  Opwekking Lazarus. Intocht Jeruzalem. Laatste Avondmaal. Gethsémané.

 • 7

  Graflegging. Verschijning aan Maria Magdalena. Broodbreking met Emmaüsgangers. Hemelvaart.

 • 8

  Zes taferelen uit leven Jesaja

 • 9

  Barmartige Samaritaan. De zaaier. De verloren zoon.

 • 10

  De goede Herder. De Farizeeër en de tollenaar. De wonderbare visvangst. Arbeiders in wijngaard.

 • 11

  Onkruid tussen de tarwe. De grote Maaltijd. Rijke man en arme Lazarus.

 • 12

  Eliaraam

 • 13

  Schepping elementen

 • 14

  Schepping tijd

 • 15

  Uitdrijving uit paradijs en eerste broedermoord

 • 16

  Noachs offer na zondvloed

 • 17

  Abrahams offer

 • 18

  Spraakverwarring Babylon en hereniging volgen rond Heilig Avondmaal.

 • 19

  Herbouw tempel

 • 20

  Jezus zegent kinderen

 • 21

  Tempelreiniging

 • 22

  Mozes in biezen mandje

 • 23

  Mozes met stenen tafelen

 • A

  Monument Piet Hein

 • B

  Monument Elisabeth Morgan

 • C

  Monument Maarten Tromp

 • D

  Steen Johannes Vermeer

 • E

  Monument Anthonie van Leeuwenhoek

 • F

  Gedenksteen Huibert C. Poot

 • G

  Epitaaf Clara van Spaerwoude

 • I

  Kansel 1548

 • II

  Kansel ca. 1700

 • III

  Hoofdorgel 1857 Bätz-Witte

 • IV

  Noordbeukorgel 1873 Bätz-Witte

 • V

  Koororgel (toegeschreven aan Joachim Hess 1770)

 • VI

  Stiltecentrum

 • VII

  Toren

 • VIII

  Naamborden

 • IX

  Noorderzijbeuk

 • X

  Zuiderzijbeuk

 • XI

  Middenschip

 • XII

  Koor

 • XIII

  Transept

 • XIV

  Mariakoor

 • XV

  Bijkoor

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×
UA-28388632-1