De Nieuwe Kerk is een eeuwenoud gebouw, op de markt midden in Delft. De kerk is de afgelopen jaren gerestaureerd. Nieuwe stoelen en een nieuwe verwarming maken het er aangenaam. Maar voor een goed gebruik ontbreekt nog wat: voldoende toiletten, een keuken en kleinere zaaltjes. Die zijn nodig om het gebouw voor kerkelijke en culturele activiteiten goed te kunnen blijven gebruiken. De Protestantse Gemeente Delft, de eigenaar van het kerkgebouw, gaat een plan maken voor deze aanpassingen. Dat gebeurt zorgvuldig, met respect voor de historie en vooral samen met de stad.

Ruim 400 mensen hebben de afgelopen tijd al meegedacht over de toekomst van de Nieuwe Kerk. Dat kon in september en oktober via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst op 9 oktober 2018. 95% van de ondervraagden wil graag dat de kerk een ‘huis van samenkomst’ is voor de hele stad. Het toevoegen van voorzieningen vinden veel mensen noodzakelijk en begrijpelijk. Hiernaast kunt u het complete verslag van de bijeenkomst en de enquête downloaden.

Vier varianten
De Protestantse Gemeente Delft heeft onderzocht op welke plekken voorzieningen aan de Nieuwe Kerk kunnen worden toegevoegd. Op maandag 3 december presenteerde architect Ron Verduijn tijdens een stadsgesprek hiervoor vier verschillende modellen. De nieuwe voorzieningen kunnen ofwel aan de buitenkant ofwel aan de binnenkant van de Nieuwe Kerk geplaatst worden. We nodigen u opnieuw uit om hierover mee te denken: wat vindt u van de varianten? Wat wilt u de architect meegeven als hij hiermee aan de slag gaat? De posters met de varianten kunt u hiernaast downloaden.

Vragenlijst
Wilt u meedenken over de vier varianten voor de Nieuwe Kerk? Vul dan hier de vragenlijst in. Dat kan tot en met 18 december. Het invullen van deze vragenlijst neemt circa 10 minuten in beslag.

Vervolg
Binnenkort kiest de Protestantse Kerk Delft uit de vier modellen één voorkeursmodel. Dit gebeurt op basis van uw inbreng, het advies van de gemeente Delft en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In februari vindt een stadsgesprek plaats over dit voorkeursmodel. U kunt dan opnieuw meedenken.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×